Kanada Dil Okulları Kanada Programlarımız Diğer Eğitim Sitelerimiz

Kanada Eğitim Sistemi

kanada eğitim sistemi

Sosyo-ekonomik açıdan dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Kanada, ekonomisinin ve toplum güvenliğinin gelişmişliği, eğitim sisteminin kalitesinin göstergesidir.

Kanada, eğitime verdiği önem ve eğitim kalitesiyle OECD ülkeleri arasında yapılan araştırmalara göre dünya üçüncüsüdür. Kişi başına eğitime harcanan miktar, okulların dünya standartlarında oluşu, alınan diplomaların tüm dünyada tanınırlığı ve mezun olan her öğrencinin dünya çapında olan başarıları Kanada' nın eğitim konusunda ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunun kanıtıdır.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, Kanada 174 ülke arasında "En yaşanılabilir Ülke” seçilmiştir. Düşük suç oranı, yüksek refah seviyesinin, sağlık hizmetleri, sivil toplum örgütleri, temizlik, kültürel ve doğal güzellikler yönünden zenginlik, çalışma koşulları ve iş imkanları açısından dört dörtlük olarak nitelendirilecek olan bu ülkede eğitim görmek gerçekten ayrıcalıklıdır.

Kanada' da eğitim, Kanada anayasası bünyesinde eyaletlerin sorumluluğu altındadır. Belli kurallar ve sistemler doğrultusunda her eyalette farklılık göstermektedir ancak standart hiç bozulmamaktadır. Ülkede hem devlet hem de özel okullar bulunmaktadır. Ülke, eğitim ücretleri açısından İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD gibi ülkelerle kıyaslandığında oldukça ekonomiktir.

Kanada' da Üniversite Eğitimi

kanada da üniversite

Kanada' da üniversite eğitimi, aynı Türkiye' de olduğu gibi 4 yıl, yüksek lisans eğitimi ise 2 yıldır. Ancak bu üniversitelerde 1 yıllık yüksek lisans eğitimi de bulunabilmektedir. Genel olarak aranan özellikler ise şunlardır: son mezun olunan okulun diploması ve transcript ile öğrencinin eğitim alacağı dile hakim olup olmadığıdır. Öğrencilerin TOEFL, ILTS, MELAB sınavlarından istedikleri puanları almaları gerekmektedir. Bazı okullar ise kendi bünyesinde yaptıkları Proficiency testini uygulanmakta ya da o okulun dil bölümünü başarıyla bitirdiğine bakmaktadır.

Üniversite programlarındaki alınan bütün diplomalar tüm dünyada tanınmaktadır. Üniversiteler, lisans programlarından başlayarak doktora programlarına kadar eğitim vermektedir. Akademik program Eylül - Mayıs sonu arasındadır. Üniversitelerin geneli Ocak ayında da öğrenci alabilmekte ve bazıları yazın da öğrencilere ders alabilme olanağı tanımaktadır. Üniversitelerde hem İngilizce hem de Fransızca eğitim verilmektedir ve öğrencilerden bu dillerden herhangi birine hakim olmaları istenmektedir. İsterlerse ve her iki dile birden hakimlerse iki dil üzerinden eğitim görebilirler.

Üniversite Kolejleri

kanada da üniversite

Üniversite kolejleri Kanada' daki üniversiteler ile, kolejler arasında bir bütünlük sağlayan okullardır. Öğrencilere kolej diploması, sertifika, üniversite diplomaları ve dil programlarını içeren geniş bir yelpaze sunmaktadırlar. Öğrenciler lisans eğitimi almak istiyorlarsa ve ilk iki yıllarını Community kolejlerde okudularsa kredi tamamlayıp; lisans programının iki yılını okumuş gibi transfer olabilirler. Buradaki en önemli ayrıntı kredi aldıkları derslerin, okumak istedikleri lisans programı için uygun olup olmayacağına bakılması gerekmektedir.

Bu okullara katılabilmeleri için öğrencilerin 18 yaşında olması gerekmektedir. Yine dile hakimiyet resmi sınavlar aracılığı ile ya da bu kolejlerde dil eğitimi alarak istenen seviyeye gelerek kanıtlanabilir. Bazı durumlarda uluslararası öğrenciler için program başlangıcında ek olarak gerekli olan zorunlu derslerin alınması istenebilir. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin programı başarıyla tamamlanması istenir.

Community Kolejleri

Teoriden ziyade pratik eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin tercih ettiği eğitim kurumlarıdır. 1 veya 2 senelik sertifika ya da 3 veya 4 senelik diploma programları verilmektedir. Kimi kolejlerin üniversite diploması verme yetkisi de bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilere maaşlı veya maaşsız staj imkanı da sunmaktadırlar. Sağlık, işletme, sanat, üniversiteye hazırlık, sosyal hizmetler, yetişkinlere yönelik eğitim programları ve akademik programlar en fazla rağbet gören programlardır. Kolejler iş yaşamındaki değişikliklere ve teknolojik gelişmelere sürekli ayak uydurarak, kaliteli bir yaşam için gerekli olan eğitimi sağlamaktadır. Bir çok kolej ISO belgesine sahiptir. Lise sonrasi devam edilen programların yanısıra lisans sonrası devam edilebilen Postgraduate programlar da mevcuttur.

Bu okullara katılabilmeleri için öğrencilerin 18 yaşında olması gerekmektedir. Yine dile hakimiyet resmi sınavlar aracılığı ile ya da bu kolejlerde dil eğitimi alarak istenen seviyeye gelerek kanıtlanabilir. Bazı durumlarda uluslararası öğrencilerde program başlangıcında ek olarak gerekli olan zorunlu derslerin alınması istenebilir. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin programı başarıyla tamamlanması istenir.

Kariyer Kolejleri

Öğrencileri kısa zamanda donanımlı olarak iş hayatına hazırlayan eğitim kurumlarıdır. Hemen hemen tüm alanlarda eğitim verilmektedir. Ücretleri okulların eğitim kaliteleri ve standartları aynı kalarak; eyaletten eyalete göre değişiklik göstermektedir.

Bu okullara katılabilmeleri için öğrencilerin 18 yaşında olması gerekmektedir ancak bazı programlarda daha yüksek yaş istenebilmektedir. Yine dile hakimiyet resmi sınavlar aracılığı ile ya da bu kolejlerde dil eğitimi alarak istenen seviyeye gelerek kanıtlanabilir. Bazı durumlarda uluslararası öğrencilerde program başlangıcında ek olarak gerekli olan zorunlu derslerin alınması istenebilir.

Orta Eğitim Kurumları

Orta öğretim kurumları eyaletlerin hepsinde bulunan; özel ve devlet okulları olmak üzere ayrılmaktadır. Devlet okullarının çoğu sadece kanada vatandaşı olan öğrencilere eğitim olanağı vermektedir. Daha yeni yeni uluslararası öğrencilere eğitim vermeye başlamışlardır. Gündüz programları olan bu okullar karma eğitim vermektedir. Eğitim laiktir ve dini eğitim verilmez. Ama bu durum eyaletlere göre farklılık gösteriri ve yabancı uyruklu öğrencilere ücrette farklılıklar gösterir.

Özel okullarda eğitim görmek bütün dünyaya açıktır. Kanada' daki bir çok iş adamı, siyasetçi bu okullardan mezun olmuştur. Her özel okul kendi eyaletindeki "Eğitim Bakanlığına” kayıtlıdır ve eğitim bakanlığının standartlarında eğitim vermek zorundadır. Karma liseler olduğu gibi kız lisesi ve erkek lisesi olarak da değişmektedir. Bazı okullarda yatılı da okuyabilmek mümkündür. Okullar dini ve ahlaki yönden eğitim de verirler.

Başvuru ve kabul için son 3 yılın akademik not dökümleri, referans mektupları, kendi okudukları okullarındaki ortalamasına ve onun üzerinde başarısı olmasına bakılır. Bazı öğrencilerden matematik sınavı da istenebilir. Bazı okullar TOEFL sonucu isterler, bazı okullar 16 yaş altındaki öğrenciler için refakatçi isteyebilirler, bağımsız lise öğrencilerinden bazılarından SSAT (orta öğretime kabul sınav koşulları) istenebilir.

0543 292 41 92

  info@islands-turkey.com

ISLANDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlık

Kanada Kampanyalar
Kanada Dil Okulları Kampanyalar


Yurtdışı Eğitim Fırsatlarımız
Web Servisi İle Bağlantı Kurulamadı